November 16

arabic

ترجمة قانونية

بالإضافة إلى خبرتها الطويلة تنخرط خدمات العلمي للترجمة في التكنولوجيات الحديثة ، تحت إشراف علمي التهامي ، خريج مدرسة الملك فهد للترجمة وجامعات الأوروبية ، وهو عضو معتمد في الجمعيات المهنية كالجمعية الأمريكية للمترجمين وشبكة المترجمين العرب والجمعية الأوروبية للتراجمة القضائيين بالاضافة الى خبرة سنين في مجال الترجمة القانونية.

لغات العمل

العربية <> الفرنسية

الفرنسية <> العربية

الإنجليزية <> العربية <> الفرنسية

الهولندية <> العربية

الفرنسية <> العربية <> الألمانية

السويدية <> الفرنسية <> العربية

القنصليات

فرنسا ، بلجيكا ، هولندا ، إنجلترا ، النمسا ، السويد ، سويسرا ، كندا.

المجالات: شهادات الزواج والطلاق والدبلومات والشهادات ، ومراسيم الطلاق

الصيدلة ، الطب ، القانون ، العلوم ، الاقتصاد ، الأدب.

ترجمة سريعة: تواجد المترجم بعين المكان وترجمة سريعة للوثائق

توقيت مستمر من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً

للاتصال بنا

+212 6 66 75 10 57

+212 5 37 20 14 58

 infoalami@gmail.com

November 16

english

Legal translation
In addition to its know-how, Alami Translation Services is involved in the new communication technologies, supervised by ALAMI THAMI, graduate of the King Fahd School of Translation and European universities, certified member of professional associations Translator: ATN-Arab Translators Network, ATA-American Translators Association, EULITA-European Association of Legal Translators with over ten years’ experience in the field of legal translation.
Languages
Arabic <> French French <> Arabic
English <> Arabic <> French
Dutch <> Arabic
French <> Arabic <> German
Swedish <> French <> Arabic
CONSULATES:
France, Belgium, Netherlands, England, Austria, Sweden, Switzerland, Canada.
Domains: marriage certificates and divorces, diplomas and certificates, divorce decrees,Pharmacy, medicine, law, science, economics, literature.Express translation: On-site translator and delivery on the same day of deposit for documents. 
from 9 am to 4 pmAngle Street Abdelmoumen & Sebta Imm.10 MG 20 Complex Zaouia Rabat Hassan Morocco
To contact us:+212 6 66 75 10 57
+212 5 37 20 14 58
Email: infoalami@gmail.com

November 16

swedish

Juridisk översättning
Förutom sin kunskap är Alami Translation Services inblandad i den nya kommunikationstekniken, under ledning av ALAMI THAMI, Laureat av King Fahd School of Translation, utexaminerade av Europaskolorna, certifierad medlem av yrkesorganisationer Translator Network, ATA-American Translators Association, EULITA-European Association of Legal Translators med över tio års erfarenhet av juridisk översättning.
Arbetsspråk:Arabiska <> franska
Franska <> arabiska
Engelska <> arabiska <> Franska
Nederländska <> Arabiska
Svenska <> franska<> Arabisla
Godkänd av följande konsulter:Frankrike, Belgien, Nederländerna, England, Österrike, Sverige, Schweiz, Kanada.
Domäner: äktenskapsintyg och skilsmässor, examensbevis och certifikat, skilsmässaförordningar,Apotek, medicin, lag, vetenskap, ekonomi, litteratur.Express översättning: Översättningslayout och leverans på plats samma dag för insättning för lätta dokument.
Kontinuerliga timmar från 09:00 till 16:00
Vinkelgatan Abdelmoumen & Sebta Imm.10 MG 20 Komplex Zaouia Rabat Hassan Marocko
För att kontakta oss:+212 6 66 75 10 57
+212 5 37 20 14 58
E-post: infoalami@gmail.com

November 16

dutch

Juridische vertaling
Naast zijn knowhow is Alami Translation Services betrokken bij de nieuwe communicatietechnologieën, begeleid door ALAMI THAMI, Laureate of the King Fahd School of Translation, afgestudeerd aan de Europese scholen, gecertificeerd lid van beroepsverenigingen Vertaler: ATN-arabische vertalers Networ, ATA-American Translators Association, EULITA-European Association of Legal Translators met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van juridische vertaling.
Werktalen: Arabisch <> Frans Frans <> Arabisch
Engels <> Arabisch <> Frans
Nederlands <> Arabisch
Frans <> Arabisch <> Duits
Swedish <> Frans <> Arabisch 
CONSULTEN:Frankrijk, België, Nederland, Engeland, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Canada.Domeinen: huwelijksakten en echtscheidingen, diploma’s en certificaten, echtscheidingsdecreten,Apotheek, geneeskunde, rechten, wetenschappen, economie, literatuur.Expressvertaling: on-site vertaler en levering op dezelfde dag van aanbetaling voor lichte documenten. van 9 tot 16 uur
Angle Abdelmoumen & Sebta Imm.10 MG 20 Complex Zaouia Rabat Hassan Marokko
Om contact met ons op te nemen:212 6 66 75 10 57
+212 5 37 20 14 58
E-mail: infoalami@gmail.com

November 16

french

Traduction juridique

En plus de son savoir-faire, Service Alami de Traduction s’investit dans les nouvelles technologies de la communication, encadré par ALAMI THAMI, Lauréat de l’École Supérieure Roi Fahd de Traduction, diplômè des grandes Ecoles Europèennes, membre certifié des associations professionnelles de traduction: ATN-Arab Translators Network, ATA-American Translators Association, EULITA-Association europèenne des traducteurs juridiques avec une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la traduction juridique.


Langues de travail:

Arabe<> Français

Français<> Arabe

Anglais<>Arabe<>français

Néerlandais<>Arabe

Français<>Arabe<>Allemand


Suédois<>Français<>Arabe

AGRÉE DES CONSULATS SUIVANTS:

France, Belgique, Pays Bas, Angleterre, Autriche, Suède, Suisse, Canada.

Domaines: certificats de mariages et divorces, diplômes et certificats, jugements de divorce,

Pharmacie, médecine, droit,  science, Économie, littérature.
Traduction express:  disposition de traducteur sur place et livraison le même jour de dépôt pour les documents légers.  

Horaire continu de 09 heures à 16 heures.

Angle rue Abdelmoumen & Sebta Imm.10 MG 20 Complexe Zaouia Rabat Hassan Maroc

Pour nous contacter:

+212 6 69 80 87 63

+212 6 66 75 10 57

+212 5 37 20 14 58

Émail: infoalami@gmail.com